PARTNERSTWO W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNYCH TESTÓW

JAKIE AKCJE WSPIERA ALAB LABORATORIA

ILU PRACOWNIKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO I OPIEKUŃCZEGO ZOSTAŁO PRZEBADANYCH PRZEZ ALAB LABORATORIA

JAK WSPOMÓC AKCJE BEZPŁATNYCH TESTÓW DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Diagnostyka laboratoryjna to pierwszy krok w walce z epidemią, a wzmocniona skutecznymi akcjami na rzecz środowiska medyków, daje pracownikom szpitali i pacjentom poczucie bezpieczeństwa. ALAB laboratoria od początku pandemii wspiera pracowników szpitali, domów pomocy społecznej angażując się w akcje przeprowadzania darmowych testów. Zdajemy sobie sprawę, że konsekwencją posiadania wiedzy w zakresie nosicielstwa choroby, jest racjonalne podchodzenie do działań instytucji i zapobieganie rozprzestrzenianiu choroby.

„Ważny dla nas jest pacjent, jego historia. Kiedy rozpoczęła się walka z czasem, walka z chorobą, diagnostyka w kierunku obecności koronawirusa ukierunkowała nas również na obszary zapobiegania zakażeniom. Zdecydowaliśmy się włączyć do akcji pomagania medykom i środowisku pracowników, których opieka nad drugim człowiekiem niesie także zagrożenie zachorowania. Każdy partner, który współfinansuje realizowaną w ALAB diagnostykę laboratoryjną w kierunku COVID-19 jest dla nas nieoceniony. Razem możemy przyczyniać się do poprawy sytuacji epidemicznej” – podkreśla Ewa Małkowska, prezes ALAB laboratoria.

Kluczowym elementem walki z pandemią jest wydolność systemu ochrony zdrowia. W dużej mierze widoczne rezultaty walki z epidemią COVID-19 leżą w rękach dobrze zarządzanego i dobrze zabezpieczonego personelu medycznego, czy opiekuńczego. Pracownicy służby zdrowia, ale także pracownicy socjalni to dwie szczególnie narażone grupy zawodowe na bezpośrednie zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Nie wszyscy z nich mają jednak dostęp do wiarygodnych testów genetycznych, które pozwalają na wykrycie RNA wirusa.

„Laboratoria ALAB zostały wpisane na listę laboratoriów COVID prowadzaną przez Ministerstwo Zdrowia, spełniając tym samym kryteria bezpieczeństwa, niezbędnego wyposażenia oraz personelu z wieloletnim doświadczeniem  i  kwalifikacjami”.  –  mówi  Ilona  Surożyńska-Godzina z grupy ALAB laboratoria..

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o akcjach, które przeprowadziliśmy lub są nadal realizowane w ramach partnerstwa z innymi podmiotami. Jednocześnie zachęcamy kolejne firmy, instytucje publiczne i samorządy do włączenia się w naszą akcję bezpłatnych badań dla medyków! Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie https://www.alablaboratoria.pl/20067-wspieramy-personel-medyczny. Osoby za- interesowane wsparciem akcji #WspieramyPersonel- Medyczny zapraszamy do kontaktu mailowego marketing@alab.com.pl

Przykładem owocnej realizacji akcji #WspieramyPersonel- Medyczny był projekt współpracy z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” i firmą Amazon. Efektem naszych działań było wykonanie ponad kilku tysięcy testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w 20 wskazanych przez Fundację placówkach medycznych w całej Polsce.

„To piękny, hojny i bardzo potrzebny dziś gest. Środki od Amazon pozwolą przebadać 3400 pracowników medycznych. To właśnie oni są w tej chwili na pierwszej linii frontu w walce z epidemią. Musimy im pomóc, by mogli skutecznie ratować życie i zdrowie nas wszystkich”.

– komentowała Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”.

W Mobilnym Punkcie Pobrań firma ALAB laboratoria przebadała nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarki oraz personel pomocniczy.

Jak komentował nasze działania na Śląsku dr n. med. Piotr Gościniewicz, Kierownik Izby Przyjęć w UCK.:

„Traktujemy tą inicjatywę jako akcję profilaktyczną, chodzi nam przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych pacjentów, personelu medycznego oraz naszych bliskich”.

Kolejną okazją zwiększającą dostępność badań dla lekarzy i personelu medycznego, była akcja organizowana wraz z Fundacją Ronalda McDonalda. ALAB laboratoria wykonało 260 testów, które były sfinansowane z uzyskanych środków ze zbiórki osób zatrudnionych w biurze McDonald’s Polska. Projekt objął Warszawski Uniwersytet Medyczny, w tym Dziecięcy Szpital Klinicznym oraz Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny.

W ramach akcji Fundacja Ronalda McDonalda udostępniła swój specjalistyczny ambulans medyczny – mobilną klinikę, w którym pobierany był materiał do przeprowadzenia testów na obecność COVID-19. Analiza próbek realizowana była w specjalistycznym laboratorium medycznym ALAB. Lekarze, pielęgniarki i personel otrzymywali indywidulany kod kreskowy i po 24h mogli odebrać wynik w systemie on-line ALAB.

Testy od ALAB laboratoria trafiły także do mazowieckich szpitali za sprawą pozyskanych środków z UE przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wraz z Urzędem Marszałkowskim rozpoczęliśmy trwającą od początku kwietnia  akcję  badania  personelu  mazowieckich  szpitali na obecność wirusa SARS-CoV-2. W ramach przeprowadzonych badań wykonane zostanie blisko 11 tys. testów w 70 placówkach.

Zespół ALAB laboratoria udostępnia wszystkim podmiotom, na które wojewoda mazowiecki nałożył obowiązek podwyższonej gotowości, nowoczesne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, realizowane metodą RT-PCR zwalidowanym i wiarygodnym dla wykrycia SARS-CoV-2.

Cenne jest także wybranie usług ALAB laboratoria do realizacji badań finansowanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy skierowanych głównie do personelu opiekuńczego, ale także pensjonariuszy. Osoby przebywające w Do- mach Pomocy Społecznej i Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym zyskają dzięki nam szybką diagnozę.

„To bardzo ważne, aby w DPS-ach, gdzie sytuacja jest bardzo trudna ze względu na stan podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19, testować pracowników mając na względzie ich bezpieczeństwo. Cieszymy się, że możemy być partnerem tej akcji. Nasze laboratoria są przygotowane do realizacji szybkiej diagnozy, tak, aby zagwarantować ciągłość opieki seniorom”.

– podkreśla Mariola Krasucka, Kierownik ds. usługi laboratoryjnej w ALAB laboratoria.

Obecne badania, na których wyniki trzeba czasami czekać wiele godzin paraliżują pracę lekarzy i całych oddziałów. Dla- tego ALAB laboratoria za swój cel stawia połączenie jakości, wiarygodności i terminowości wyników badań. Od momentu pobrania badane osoby, czekają od 14 do 24 godzin.

Warto też wspomnieć i podkreślić kolejną akcję zainicjowaną i wciąż realizowaną w ALAB laboratoria, skierowaną do kolejnego środowiska zawodowego – pracowników laboratoryjnych, będącego ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa w walce z COVID-.19. Na co dzień znajdują się w cieniu walki z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19. W trosce o ich bezpieczeństwo ALAB laboratoria dzięki finansowemu wsparciu banku BNP Paribas przeprowadza testy  na  obecność  SARS-CoV-2 u diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych w ośrodkach publicznych w całym kraju.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-CoV-2 ma kluczowe znaczenie dla walki z pandemią. Dlatego zdecydowaliśmy o zakupie puli testów  z przeznaczeniem dla osób będących na pierwszej linii walki. Teraz 500 testów trafi do diagnostów laboratoryjnych, którzy są w ramach wykonywania swojej pracy szczególnie narażeni. Mamy nadzieję, że ta pomoc przyczyni się do szybszej wygranej z pandemią”

– komentuje Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BNP Paribas.

Pracownicy laboratoriów wykonują dziennie tysiące te- stów na obecność SARS-CoV-2, wspierając służbę zdrowia w walce z epidemią. Ich praca, chociaż niewidoczna ma kluczowe znaczenie dla opanowania sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wielu z nich, pomimo bezpośredniego kontaktu z wirusem, pozbawionych jest stałego nadzoru stanu zdrowia i dostępu do testów. Akcja zyskała przychylność Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Zainteresowanych wzięciem udziału w akacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta ALAB laboratoria poprzez infolinię: 22 349 68 12 lub mailowo: korona. obsluga@alab.com.pl.

Podczas akcji, badań realizowanych w ALAB laboratoria pobieranie próbek odbywa się w wyznaczonych i zabezpieczonych Punktach Pobrań, ale także z wykorzystaniem pierwszego w Polsce Mobilnego Punktu Pobrań ALAB laboratoria, tzw. wymazobusa, co pozwala w bezpieczny sposób pobrać i przetransportować materiał genetyczny do naszego laboratorium. W pełni wyposażony Mobilny Punkt Pobrań to możliwość wykonania pobrań w wygodny sposób w każdym miejscu naszego kraju. Diagnostyka wirusa SARS-CoV-2 realizowana w ramach akcji, odbywa się metodą RT-PCR – zgodnie z rekomendacjami WHO, testem z certyfikatem IVD. To bardzo czuła metoda analityczna stosowana w genetyce i biologii  molekularnej.  To też metoda jaką rekomenduje Ministerstwo Zdrowia, jednak ogranicza możliwość świadczenia jej pacjentom indywidualnym. Tym bardziej akcje zbiorowego, przesiewowego badania pracowników, dają medykom szanse na badanie laboratoryjne techniką zalecaną przez WHO.

„Rzetelność naszych badań jest naszym priorytetem, cieszymy się, że akcja wspierania personelu medycznego pozyskuje partnerów. Dziękujemy za zaufanie. Każdy test to poszerzenie spektrum wiedzy na temat rozprzestrzeniania się wirusa, to walka z chorobą, której wciąż się uczymy”. – podkreśla Ewa Małkowska

– prezes ALAB laboratoria.

Zachęcamy firmy, samorządy i organizacje do włączenia się do profilaktycznych akcji badań w kierunku obecności wirusa COVID-19 pod nazwą Wspieramy Personel Medyczny. Dziękujemy za solidarne zaangażowanie wielu środowisk, taka współpraca przynosi realne korzyści, dając wielu grupom zawodowym i pacjentom poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

W naszych laboratoriach łącznie zrealizowano już ponad 20.000 bezpłatnych testów, nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie finansowe ze strony miasta, województwa, czy firm prywatnych. Środowiska lekarzy, diagnostów czy personel medyczny i opiekuńczy zasługują na nasz szacunek i wsparcie. Poczucie bezpieczeństwa jakie niesie ze sobą wiarygodna diagnostyka w kierunku Covid pozwala tym grupom społecznym pracować efektywnie i budzić zaufanie.

ALAB laboratoria realizując diagnostykę w kierunku wy- krycia – Sars-Cov-2, kieruje się empatią i zrozumieniem. Szczególnie dla nas ważne jest współdziałanie ze środowiskiem lekarzy w całym procesie leczenia pacjenta. Wspieranie Personelu Medycznego nie musi kierować naszego myślenia na ekwiwalent finansowy, to także sfera niematerialnego wsparcia opartego na docenieniu  i współpracy.  Dla lekarzy wsparciem jest także pomoc   w organizacji diagnostycznej.

„Jako Klinika zajmująca się kompleksowym leczeniem nowotworów u dzieci, na co dzień doceniamy pracę zespołową wszystkich osób, zaangażowanych w prze- prowadzenie sprawnego procesu leczenia”. – pod- kreśliła prof.  Anna  Raciborska  z  Instytutu  Matki  i Dziecka w liście z podziękowaniem dla ALAB.

Nasz personel pomaga środowisku medycznemu realizując diagnostykę laboratoryjną opartą na procedurach, bezpieczeństwie i terminowości. Dla nas ważny jest pacjent i jego potrzeby, dlatego jest nam niezmiernie miło słyszeć pozytywne opinie, które nas budują.

„Pragnę serdecznie podziękować (…) Laboratorium ALAB za umożliwienie pacjentom Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD w Krakowie wykonania testów w kierunku COVID-19 przed planowanymi ho- spitalizacjami w punktach zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania”– takie słowa padły z kolei ze strony prof. Walentyny Balwierz z Uniwersyteckie- go Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Diagności to wciąż niedoceniana grupa zawodowa, której fachowość jest pierwszym krokiem w obraniu właściwej ścieżki leczenia. Kiedy w przestrzeni publicznej pojawiają się gesty docenienia, czujemy się zobowiązani, by akcjami i działaniem wspierać środowisko lekarzy, opiekunów, a wreszcie by wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów.